FREMMEDE ÅNDSMAKTER FORSØKER Å EROBRE DEN NORSKE KIRKE (Dnk)

DEN NORSKE KIRKES FORFALL Det er både vanskelig og farlig å generalisere. Derfor presiserer jeg at Den norske kirke (Dnk) er mangeartet, har mange trofaste tjenere, og har mye positivt. Dessuten har den alltid vært, og vil fortsette å være meget viktig for kristendommens stilling i Norge. Jeg peker nå på mange og alvorlige negative […]

   Tags: , ,
Les mer »