POLITIKERE HAR ALTFOR SNEVERT FOKUS!

POLITIKER-TESTEN

Snart er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Mange dyktige og sympatiske kandidater stiller opp. Men er kandidatene skikket til å styre? Det kan du teste slik: Spør kandidaten hva han mener om Jesus. Hvis han svarer at spørsmålet er irrelevant, så er han uskikket til å lede folket. Han har ikke forstått hva som er grunnlaget for meningsfylt kultur og sann velstand. Slike kandidater kommer ganske sikkert til å foreta feilaktige prioriteringer!

Hvis kandidaten kommer med et mer diffust svar, kan du gå litt videre. Det er nokså alment akseptert at Jesus har levd og at han døde på et kors. Spørsmålet blir da: Hva skjedde med Jesus etter at han ble korsfestet? Den som nekter å besvare spørsmålet er for feig og slu til å fortjene velgernes tillit. En som skal lede folket må være villig til å forholde seg til realiteter, og ikke prate seg bort fra utfordringene. Hvis kandidaten sier at han ikke har noe svar, røper han at han er alt for lat og overfladisk til å representere deg. Jesus har formet den vestlige verden gjennom 2000 år. Ingen ansvarlig leder kan la være å ta stilling til Jesus. De kandidatene som er igjen etter denne avsilingen vil falle i to grupper.

Gruppe A svarer at Jesus sto opp fra de døde. Men hvis de ikke kan gi gode grunner for sitt standpunkt, så er de strengt tatt for uryddige i tankegangen til å være politikere.

Gruppe B svarer at beretningen om oppstandelsen er et bedrag, på én eller annen måte. Du vil få servert flere forskjellige røverhistorier som f.eks. at Jesus var skinndød, at disiplene stjal ham, o.l. De som svarer slik bør bli avkrevet svar på hvorledes dette kan harmoniseres med kjente historiske fakta. Hvis de ikke greier det (og det kommer de ikke til å greie av den enkle grunn at det ikke var det som skjedde) så er de for lettlurte eller uærlige til å representere deg.

Konklusjonen blir: Bare kandidater som svarer at Jesus sto opp fra de døde, og er i stand til å gi en rimelig begrunnelse for dette historiske faktum, er skikket til å lede andre.

Tragedien er at mange politikere arbeider på spreng for å rive ned et fantastisk godt byggverk, et palass, nemlig Norge som et kristent land. I stedet bygger de opp noe som til sammenlikning minner om en falleferdig utedo.

Tune 2. september 2015

Ivar Kristianslund

Del dette:


   Tags: ,